Průkaz energetické náročnosti (PENB)

Co je PENB a k čemu slouží?

Průkaz energetické náročnosti (PENB) je dokument, který vyhodnocuje především kvalitu stavebně-technického a technologického řešení budovy. Aby byl PENB uznán platným, musí být zpracován energetickým specialistou s příslušným oprávněním a obsahovat zejména podpis specialisty a evidenční číslo z databáze ENEX.

Při vyhodnocování se objekt porovnává s referenční budovou, která je obecně považovaná za dnešní „standard“. Referenční budova má předepsané technické parametry Vyhláškou č.78/2013Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud budova, kterou hodnotíme, tyto technické parametry splňuje, je zařazena do kategorie C nebo lepší. Obecně lze tedy říci, že na základě porovnání vypočítaných a referenčních technických parametrů je hodnocená budova zařazena do třídy energetické náročnosti (A, B, C, D, E, F, G).

Co je energetický štítek?

Pojem energetický štítek a průkaz energetické náročnosti jsou často zaměňované pojmy. Jedná se však o dva zcela odlišné dokumenty. Energetickými štítky se podle Zákona o hospodaření energií označují výrobky spojené se spotřebou energie (chladničky, pračky, žárovky, zářivky, kotle, klimatizační jednotky apod.). Zatímco průkaz energetické náročnosti vyhodnocuje energetickou náročnost budovy.

K dalším dokumentům, které bývají milně zaměňovány s PENB, patří Energetický štítek obálky budovy. Ten se zpracovává podle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Oproti PENB hodnotí pouze tepelně-technické vlastnosti obalových konstrukcí budovy a nikoli technické systémy, které jsou hodnoceny v průkazu PENB.

Kdo má povinnost zpracovat PENB?

Povinnost zpracování se týká primárně novostaveb a rekonstruovaných budov. Předepsány jsou však i další povinnosti vlastníků, stavebníků nebo společenství vlastníků jednotek, a to konkrétně zpracování PENB při pronájmu, PENB při prodeji budovy a v neposlední řadě i při prodeji bytu, kanceláří a dalších ucelených částí budov. Zpracování a PENB povinnost je předepsána zákonem č. 406/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré náležitosti a vzor PENB se nachází ve Vyhlášce č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Cena PENB závisí na typu budovy, složitosti řešení a také dostupných podkladech k hodnocení. Energetický specialista stanovuje cenu vždy individuálně. Abyste ale měli aspoň minimálně představu, průměrná cena PENB pro menší rodinný dům se pohybuje kolem 3 000 Kč.

Průkaz energetické náročnosti budov Vám vyhotovíme pro všechny účely požadované zákonem. Pomohli jsme už více než 3 000 projektům, pomůžeme i Vám.