Operační program životního prostředí (OPŽP)

Program OPŽP – o co se jedná a kdo jej může využít?

Operační program životního prostředí (OPŽP) má za cíl chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí v České republice. Program je financován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj a je vyhlášen pro roky 2014-2020.

Vše funguje na základě OPŽP výzev, které vyhlašuje řídící orgán. Skrz OPŽP výzvy se rozdělují mezi organizace a instituce finanční prostředky, které mohou oprávnění žadatelé využít k realizaci svého záměru zlepšující životní prostředí.

Výzvy jsou rozděleny do pěti prioritních os:

 • Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Energetické úspory

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

V rámci výzvy OPŽP a prioritní osy 5 jsou poskytovány dotace pro obce, dotace pro města, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a další. Konkrétně lze zažádat o:

 • dotace na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu,
 • dotace na zateplení budov (zateplení obvodového pláště budovy),
 • dotace na výměnu oken,
 • dotace na nucené větrání s rekuperací tepla,
 • dotace na systém využívající odpadní teplo,
 • dotace na výměnu zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody,
 • dotace na instalace fotovoltaického systému nebo solárních kolektorů pro přípravu TV.

Řešíte dotaci v rámci prioritní osy 5? Pomůžeme Vám

Nemusíte hledat v podmínkách, jaké jsou závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Vše Vám ověříme a sdělíme. Připravíme Vám veškeré podklady, které budete potřebovat. Zajistíme Vám zpracování projektové dokumentace a energetický posudek.

Dotaci vyřídíme komplexně, od zajištění veškerých potřebných náležitostí až po konečné podání žádosti o dotaci. Nebudete se tak muset o nic starat, vše vyřídíme za Vás.

Pokud se chcete dovědět více informací včetně naší cenové nabídky, kontaktujte nás. Co nevidět se Vám ozve náš specialista a zodpoví všechny Vaše dotazy.