OPŽP

Obecně o programu

Cílem programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Operační program životného prostředí OPŽP bude financován v letech 2014-2020 z Fondu soudržnosti a Europského fondu pro regionální rozvoj. OPŽP výzvy jsou rozděleny do pěti prioritních os:

 • Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Energetické úspory

 

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

V souladu s prioritní osou 5 jsou poskytovány dotace pro obce, dotace pro města, státní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a další. V rámci výzvy OPŽP a prioritní osy 5 jsou pro oprávněné žadatele poskytovány:

 • Dotace na výstavbu nových veřejných budov v pasivní energetickém standardu
 • Dotace na zateplení budov (zateplení obvodového pláště budovy)
 • Dotace na výměnu oken
 • Dotace na nucené větrání s rekuperací tepla
 • Dotace na systém využívající odpadní teplo
 • Dotace na výměnu zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody
 • Dotace na instalace fotovoltaického systému nebo solárních kolektorů pro přípravu TV

Řešíte dotaci v rámci prioritní osy 5? Kontaktujte nás.

Připravíme Vám veškeré podklady, které budete potřebovat. Zajistíme zpracování projektové dokumentace a energetický posudek. Dotaci vyřídíme komplexně od zajištění veškerých potřebných náležitostí po administraci a podání žádosti o dotaci. Pro více informací a cenovou nabídku nás kontaktujte.