Optimalizace a studie

a. Parametrické a optimalizační studie zaměřené na:

  1. stavebně-technické řešení budov a stavebních konstrukcí
  2. technické zařízení budov
  3. vnitřního prostředí budov

Dnešní trh nabízí spoustu materiálu a produktů a také architekti přichází často s netradičními řešeními. Parametrické a optimalizační studie v tomto případe pomohou najít optimální řešení pro budovu, konstrukci nebo technické zařízení a ukáží jeho vliv na vnitřní prostředí nebo ekonomické aspekty realizace. Na jejich základe je pak snadné rozhodnout se pro správné a trvale udržitelné řešení.

b. Energetické simulace a optimalizace budov

Předpoklad energetické náročnosti budoucí budovy umožňuje hledat skryté rezervy v stavebně-technickém řešení, konstrukcí a technických zařízení budovy. Na jejichž základe lze pak optimalizovat energetickou náročnost a zvolit správné energeticky úsporné a ekologické řešení.

c. Simulace šíření tepla a vlhkosti v konstrukcích a budovách

Komplexní pohled na hygrotermální odezvu stavební konstrukce je často nezbytný při sanaci vlhkých konstrukcích, jejich dodatečných úprav nebo jiných složitých případů. Tyto analýzy umožní stanovit vhodnost navržených opatření a skladby konstrukce s ohledem na budoucí vývoj vlhkosti a ověřit tak stav materiálu, možnosti jeho degradace čím se ověří životnost a spolehlivost konstrukce.

d. Energetické koncepce a obnovitelné zdroje energie

Využití obnovitelných zdrojů energie začíná být ve vyspělých zemích samozřejmostí. Mimo energetické soběstačnosti je energie z obnovitelných zdrojů levná a dostupná téměř všude, proč ji teda nevyužívat? Provádíme studie proveditelnosti, porovnání možností využití všech možných alternativních systémů tak, abyste v rámci vašeho projektu zvolili správné energetické řešení.

e. Studie proveditelnosti (technicko-ekonomické studie)

Říka se že papír snese všechno, ale obstojí váš projekt i v realitě? Technicko-ekonomické posouzení staveb v rámci jejich celého životního cyklu, které ukáže proveditelnost, ekonomickou návratnost a náklady na budoucí provoz by neměnilo chybět u žádného většího projektu. V spolupráci s rozpočtářem staveb anebo na základě cenových nabídek dodavatelů porovnáme vybrané varianty technického řešení z hlediska ekonomické návratnosti.

f. Diagnostika stavebních konstrukcí a vnitřního prostředí budov

Správný návrh sanačních opatření se u rekonstrukci neobejde bez odborného zhodnocení stavu konstrukcí. Identifikace materiálu konstrukce, jeho pevnostní charakteristiky a fyzikálně vlastnosti nebo obsah vlhkosti jsou pak podkladem pro další výpočty a projektování.

g. Termovizní měření konstrukcí

Hledání poruch stavebních konstrukci a diagnostika jejich stavu muže pomoci najít problémová místa a identifikovat stav konstrukce. Odstranění problému a nedostatku je pak snazší a může být zamířeno přímo na příčiny problému.