Operační program podnikání a inovace (OPPIK)

Program OPPIK – o co se jedná a kdo jej může využít?

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pomáhá českým podnikatelům, malým, středním a velkým podnikům. Operační programy 2014 až 2020 se zaměřují na zvýšení inovační výkonnosti podniků, podporují aktivity vedoucí k snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a uplatňování nových technologií v energetice. Více o jednotlivých programech podpory se můžete dočíst přes OPPIK VÝZVY.

Řídícím orgánem operačního programu OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zastoupené Agenturou pro podnikání a inovace (API).

Programy OPPIK, které řešíme

Jakožto specialisté na obor energetiky budov Vám nabízíme komplexní servis v energetických oblastech Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dotace pro podnikatele zajišťujeme skrz dotační programy OPPIK:

  • Úspory energie
  • Úspory energie v SZT
  • Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
  • Obnovitelné zdroje energie

Poskytovány jsou dotace pro firmy všech velikostí. K získání a vyřízení dotace OPPIK budete potřebovat zkušeného energetického specialistu, který usměrní Váš projekt tak, aby splňoval všechny specifická kritéria, která jsou předepsaná v podmínkách získaní dotace.

Zvažujete dotaci v rámci programu OPPIK týkající se energeticky staveb?

Kontaktujte nás! Připravíme Vám veškeré podklady, které budete potřebovat v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zajistíme zpracování projektové dokumentace a energetický posudek. Dotace pro firmy vyřizujeme komplexně, od podání žádosti o dotaci, přes následnou administraci žádosti až do momentu, kdy jsou vyplaceny finanční prostředky na bankovní účet žadatele.

Pokud se chcete dovědět více informací včetně naší cenové nabídky, kontaktujte nás. Co nevidět se Vám ozve náš specialista a zodpoví všechny Vaše dotazy.