Nová zelená úsporám

Obecně o programu

Program Nová zelená úsporám zaštituje Ministerstvo životního prostředí MŽP a je administrovaný Státním fondem životního prostředí SFŽP. Dotace zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových a rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a zároveň také dílčí energeticky úsporné opatření v rodinných a bytových domech. Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů a úspora konečné spotřeby energie.

V rámci programu jsou poskytovány

  • Dotace na novostavby s velmi nízkou energetickou náročností (rodinné/bytové domy)
  • Dotace na zateplení domu (rodinné/bytové domy)
  • Dotace na výměnu oken (rodinné/bytové domy)
  • Dotace na zelené střechy (rodinné/bytové domy)
  • Dotace na výměnu zdrojů tepla resp. dotace na kotle (rodinné/bytové domy)
  • Dotace na fotovoltaiku a solární systémy (rodinné/bytové domy)
  • Dotace na nucené větrání se zpětným získáváním tepla (rodinné/bytové domy)
  • Dotace na zpracování odborného posudku

Nová zelená úsporám podmínky pro získaní dotace

Pro získání finanční podpory v rámci programu NZÚ bude žadatel ve většině případů potřebovat projektovou dokumentaci a energetický posudek. Podmínky a potřebné náležitosti se liší od typu o jakou konkrétnu dotaci v rámci Zelené úsporám žádáme. Pro upřesnění nás prosím nezávazně kontaktujte a my Vás informujeme co všechno budete k tomu potřebovat a jaký bude průběh vyřízení dotace. Zdarma Vám připravíme souhrnnou kalkulaci jakou částku můžete v rámci podpory získat a kolik Vás bude stát zpracování energetického posudku případně projektové dokumentace. Na základě této souhrnné kalkulaci se budete vědět rozhodnout jestli pro Vás Nová zelená úsporám má nebo nemá smysl.

Kontaktujte nás. Nemusíte se o nic starat.

Zajistíme komplexní vyřízení dotace, připravíme Vám veškeré podklady, které budete k vyřízení žádosti potřebovat, žádost administrujeme a podáme na Státní fond životního prostředí. Nechte všechno v rukou profesionálů.