Integrovaný regionální operační program (IROP)

Program IROP – o co se jedná a kdo jej může využít?

Co je IROP? Integrovaný regionální operační program (zkráceně IROP) je jedním z operačních programů České republiky pro roky 2014-2020. Podporuje vyvážený rozvoj území, zkvalitňování infrastruktury, zlepšování veřejných služeb a zajišťování udržitelného rozvoje v obcích městech a regionech. Řídící orgán programu vyhlašuje v průběhu období takzvané IROP VÝZVY, na které mohou reagovat občané i organizace a zažádat tak o finanční podporu (dotaci).

Jaké jsou v současnosti vyhlášené IROP výzvy, koho se týkají a jaká jsou pravidla pro IROP dotace, se dočtete na aktuálních stránkách irp.mmr.cz.

Téma zateplování bytových domů

Aktuální a velmi řešené téma mezi majiteli nemovitostí je zateplování. V rámci regionálních operačních programů mají možnost vlastníci bytových domů, společenství vlastníků nebo bytová družstva od 2. 2. 2018 do 29. 11. 2019 žádat o dotaci na zateplení bytových domů, vnitřní zateplení stěn i zateplení střechy bytového domu – viz. „výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III.“

Dotace na zateplení bytového domu jsou poskytovány všem oprávněným žadatelům, kteří splní podmínky výzvy č. 78, prokáží splnění předepsaných technických kritérií a zároveň doloží projektovou dokumentaci a energetický posudek. Se vším Vám můžeme pomoci.

Zajímají Vás dotace pro bytové domy? Kontaktujte nás.

Zajistíme Vám komplexní vyřízení dotace IROP a připravíme veškeré podklady, které budete potřebovat. Zpracujeme projektovou dokumentaci a energetický posudek pro účely dotace na bytové domy a výzvy IROP č. 78. Pokud se chcete dovědět více informací a naší cenovou nabídku, kontaktujte nás. Co nevidět se Vám ozve náš specialista a zodpoví všechny Vaše dotazy.