>Obecně o programu

Integrovaný regionální operační program je jedním z operačních programů České republiky, který je realizovaný v letech 2014-2020.  Program podporuje vyvážený rozvoj území, zkvalitňování infrastruktury, zlepšování veřejných služeb a zajišťování udržitelného rozvoje v obcích městech a regionech – viz. jednotlivé IROP VÝZVY*

*Odkaz na web: http://www.irop.mmr.cz/cs/

Téma zateplování bytových domů

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků nebo bytová družstva mají možnost v termíne od 2.2.2018 – 29.11.2019 žádat dotaci na zateplení bytových domů – viz. „výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III.“ Dotace na zateplení bytového domu jsou poskytovány všem oprávněným žadatelům, který splní podmínky výzvy č.78, prokáží splnění předepsaných technických kritérií a zároveň doloží projektovou dokumentaci a energetický posudek.

Zajímají Vás dotace pro bytové domy? Kontaktujte nás.

Zajistíme Vám komplexní vyřízení dotace a připravíme veškeré podklady, které budete potřebovat. Zpracujeme projektovou dokumentaci a energetický posudek pro účely dotace na bytové domy a výzvy IROP č.78. Pro více informací a cenovou nabídku nás kontaktujte.