Inženýring

Naše služby nabízíme jako komplexní ucelené řešení

Zajišťujeme kompletní servis v rámci nových investičních projektů anebo při realizaci energeticky úsporných opatření u stávajících objektů. Naše služby nabízíme jako komplexní ucelené řešení od návrhu energetického řešení až po realizaci. Sledujeme souvislosti a hledáme nejoptimálnější technické a ekonomické řešení. Nabízíme fungující systém projektového řízení:

  • Posoudíme investiční projekty z hlediska nákladů a přínosů
  • Organizujeme výběrová řízení dodavatelů
  • Zajistíme zpracování projektové dokumentace
  • Koordinujeme dodavatele a stavební práce
  • Jednáme s dotčenými orgány
  • Provádíme technický dozor investora

Poskytneme Vám plnou obchodní podporu

Nedělejte si starosti s řízením vašeho projektu. Věnujte se svému hlavnímu podnikání, nechte nám prostor a my všechno vyřešíme za Vás. Máme bohaté zkušenosti s realizací projektů úspor energie a energetických služeb.