Posudky na dotace

Energetický posudek – co to je a kdo jej vystavuje?

Chcete-li zažádat o dotaci, budete muset s největší pravděpodobnostní předložit písemnou zprávu známou jako energetický posudek. Tento dokument musí obsahovat stanovené informace podle Vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku. Pro státní dotace nebo dotace EU se ve zprávě prokazuje především plnění předem stanovených kritérií a zároveň je zde doložena energetická náročnost budovy a další technické parametry.

Energetický posudek pro dotační programy je oprávněn zpracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu.

Obsah a cena energetického posudku

ENERGETICKÝ POSUDEK VZOR – Veškeré předepsané náležitosti, které musí zpráva obsahovat, najdete ve Vyhlášce 480/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ENERGETICKÝ POSUDEK CENA – Cena energetického posudku je individuální a odvíjí se dle rozsahu, složitosti a konkrétního dotačního programu. Pro přesnější specifikaci nás prosím kontaktujte. Podíváme se blíže na specifika Vámi vybraného dotačního programu a vytvoříme Vám plán zpracování energetického posudku a cenovou nabídku.

Přehled dotačních programů

Přemýšlíte o dotaci? Pomůžeme Vám ji získat

Zvažujete podat žádost o dotaci a nevíte, jak na tom Váš záměr je? Nabízíme Vám kompletní servis od A do Z – poskytneme Vám dotační poradenství, zpracujeme energetický posudek, vyřešíme administraci i žádost o samotnou dotaci. Poskytneme energetické poradenství a provedeme technicko-ekonomické propočty tak, abyste věděli, jestli splňujete dotační kritéria a jestli má pro Vás dotace z hlediska investice smysl.

Energetika budov je naší specializací již řadu let. Využijte našich služeb a možností žádat o státní dotace nebo dotace z EU. K dispozici jsou:

  • dotace zelená úsporám,
  • dotace OPŽP,
  • dotace IROP a
  • dotace OPPIK určené pro celou řadu žadatelů.

Pokud v dotačních programech tápete nebo jen nemůžete najít odpovědi na své otázky, nezávazně nás kontaktujte. Náš energetický poradce Vám zcela bezplatně poradí.