Energetický audit (EA)

Energetický audit – co je to audit a pro koho je určený?

Energetický audit je systematická kontrola a analýza užívání energie s cílem identifikovat energetické toky a potenciály pro zlepšení energetické účinnosti. V laické řeči je energetický audit budov souhrnná písemná zpráva, která obsahuje informace o stávající a předpokládané úrovni energetického hospodářství. Ke snížení energetické náročnosti jsou v auditu stanovená a doporučená energeticky úsporná opatření, u kterých je vypočtena míra snížení energetické náročnosti, doba návratnosti investice a zároveň jsou vyhodnoceny další kriteriální parametry.

Povinný audit se vystavuje nejméně jednou za 4 roky a týká se všech subjektů podle §9 Zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. Tuto odbornou analýzu je oprávněn zpracovat pouze energetický specialista Ministerstva průmyslu a obchodu MPO. Od nikoho jiného si tedy nenechte audit zhotovit.

Kdo má povinnost si zpracovat energetický audit?

1. Fyzické a právnické osoby

Energetický audit mají povinnost zpracovat fyzické a právnické osoby s roční spotřebou energie ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) dohromady za všechny budovy a energetická hospodářství, příslušné osoby a týká se pouze budov nebo jednotlivých energetických hospodářství se spotřebou energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

2. Organizační složky států, krajů, obcí a příspěvkové organizace

Povinný audit se týká i organizačních složek států, krajů, obcí a příspěvkových organizací s roční spotřebou energie ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy. I v případě auditu pro tyto organizační jednotky nebo příspěvkové organizace je energetický audit povinný pouze pro budovy a energetická hospodářství, které dosáhly spotřeby energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

Obsah, rozsah a cena energetického auditu

Povinnost energetického auditu je stanovena Vyhláškou č. 480/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce jsou předepsané všechny požadované náležitosti písemné zprávy energetického auditu. Zjednodušeně lze říci, že energetický audit obsahuje:

  • popis a vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
  • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
  • varianty návrhů jednotlivých opatření,
  • výběr optimální varianty,
  • doporučení energetického specialisty a
  • souhrnný evidenční list energetického auditu.

 

ENERGETICKÝ AUDIT VZOR –  Veškeré předepsané náležitosti, které musí zpráva obsahovat, najdete ve Vyhlášce 480/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ENERGETICKÝ AUDIT CENA –  Cena energetického auditu je individuální a odvíjí se dle rozsahu, složitosti a požadavků objednatele. Pro přesnější specifikaci nás prosím kontaktujte. Podíváme se blíže na vaše zadání a připravíme Vám cenovou nabídku.

Proces zpracování energetického auditu

  1. V první fázi přichází na řadu úvodní jednání. Obě strany si ujasní očekáváné cíle auditu, jeho rozsah a podrobnost, hlavní kritéria pro hodnocení (doba návratnosti, emise znečišťujících látek apod.)
  2. Po absolvování zahajovacích jednání energetický auditor představí plán zpracování auditu a pustí se do samotného sběru dat. Terénní práce vykonává sám auditor, případně jsou přizváni i další techničtí experti.
  3. Po vyhodnocení analýz, identifikací a vyhodnocení všech potenciálů energetických úspor je vyhotovena zpráva energetického auditu, která je připravená k závěrečnému jednání.
  4. Energetický auditor Vám odprezentuje jednotlivé části auditu, odůvodní Vám navržená energeticky úsporná opatření, jejich přínosy a celkový vliv na Vaše energetické hospodářství.

Energetický audit firem a organizací je naší specializací již řadu let. Zpracovávali jsme audity pro významné společnosti u kterých se nám úspěšně podařilo implementovat navržená opatření ke snížení energetické náročnosti a provozních nákladů. Dbáme na kvalitu, individualitu a snažíme se pro každého najít vhodné energeticky úsporné řešení.

Naše reference

Legislativa, právní předpisy a technické normy

Energetický audit se zpracovává na základě povinností zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti energetického auditu uvádí Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku v aktuálním znění.